Inwestycje w środowisku

Przygotowanie formalno - prawne stanowi kluczowy etap realizacji każdego przedsięwzięcia inwesty
-cyjnego. Od sprawności i jakości przebiegu tego procesu zależy w znacznej mierze sukces całej inwestycji.
Przedsięwzięcia związane z inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska wymagają przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) ...Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi narzędzie pozwalające na współpracę sektora publicznego i partnera prywatnego w celu wspólnej, efektywnej realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności każdej ze stron, z korzyścią dla społeczeństwa.
Inżynieria Finansowa

Kluczową dziedziną działalności Eko-Efekt, jest wszechstronne rozwijanie i wspieranie projektów inwestycyjnych naszych Klientów, które obejmuje doradztwo finansowo - ekonomiczne, oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych ...

O naszej działalności

Eko-Efekt Sp. z o.o. została utworzona w 1992 roku, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako samodzielna firma konsultingowa, świadcząca usługi z zakresu doradztwa w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Domeną działania Spółki jest obsługa przedsięwzięć proekologicznych o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Jest to obsługa wielostronna, dotycząca nie tylko aspektów środowiskowych, ale także technologicznych, techniczno - inżynieryjnych, finansowych, organizacyjnych, prawnych i innych.
 
Misją Eko-Efekt jest wspieranie swoim potencjałem przedsięwzięć służących ochronie lub poprawie stanu środowiska.

Realizując misję firmy, pragniemy umożliwić naszym Klientom, skoncentrowanie się na działalności podstawowej, przy jednoczenym kompleksowym rozwiązaniu, w ich imieniu, wyzwań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska ...

Czytaj więcej ...

ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen