Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)


Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi narzędzie pozwalające na współpracę sektora publicznego i partnera prywatnego w celu wspólnej, efektywnej realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności każdej ze stron, z korzyścią dla społeczeństwa.
 
W każdej dziedzinie są specjalistyczne firmy, które w porównaniu do sektora publicznego mają dostęp do najlepszych technologii oraz posiadają bogate doświadczenie, którym chętnie się podzielą. W zamian za to, partner prywatny osiągnie zysk i znajdzie miejsce zbytu dla swoich usług. Kooperacja ta opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w stanie wywiązać się z zadań jej powierzonych sprawniej niż druga strona. 

Spółka Eko – Efekt zagadnieniem PPP zajmuje się od początków jego istnienia w Polsce

Świadczymy usługi doradztwa w trakcie całej procedury PPP, począwszy od sporządzania analiz przedrealizacyjnych, poprzez wsparcie w weryfikacji zainteresowania sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia, aż do momentu wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wybranym partnerem.

 
W zakres naszych usług wchodzi:

 

 
  • Sporządzanie analiz przedrealizacyjnych: ekonomiczno-finansowych, prawno-organizacyjnych oraz technicznych,
  • Opracowanie analiz porównawczych dotyczących realizacji projektu w formule PPP w stosunku do metody tradycyjnej,
  • Monitorowanie rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych,
  • Przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
  • Doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi, ocenę złożonych ofert, wyjaśnianie wszelkich zagadnień z zakresu prawa i finansów,
  • Opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji,
  • Monitorowanie i  audyty realizowanych projektów PPP i koncesji.

 
 
ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen