Inżynieria Finansowa


Jedną z kluczowych dziedzin działalności Eko-Efekt, jest wszechstronne rozwijanie i wspieranie projektów inwestycyjnych  naszych Klientów, które obejmuje doradztwo finansowo - ekonomiczne, oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych.
Do głównych zadań w tej domenie działania


Eko-Efekt Sp. z o.o. należy m.in.:

 • Sporządzanie biznesplanów,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Analiza finansowa podmiotów gospodarczych,
 • Badanie i wykazywaniu zdolności finansowej do spłaty zobowiązań oraz wiarygodności kredytobiorców i solidności ich zabezpieczeń majątkowych,
 • Ocena ekonomicznej efektywności projektów,
 • Analiza kosztów inwestycyjnych pod kątem ich minimalizacji,
 • Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń wydatków inwestycyjnych,
 • Oceny porównawcze efektywności różnych wariantów projektowych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 


 • Opracowywanie wniosków o pożyczki, dotacje i kredyty,
 • Studia wykonalności inwestycji,
 • Dostosowywanie zakresu i zawartości dokumentacji technicznej i ekonomicznej do wymagań instytucji udostępniających środki finansowe,
 • Badanie i wykazywanie zdolności finansowej do spłaty zobowiązań oraz wiarygodności kredytobiorców i solidności ich zabezpieczeń majątkowych,
 • Koordynowanie zasilania finansowego pochodzącego z rozmaitych źródeł,
 • Pomoc w  uzyskiwaniu dotacji oraz pożyczek i kredytów preferencyjnych lub komercyjnych,
 • Kompleksowa obsługa Klientów w zakresie pozyskiwania środków z NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ S.A. oraz POIiŚ, POIG, a także RPO,
 • Analizy porealizacyjne,
 • Raportowanie osiągnięcia efektu ekologicznego.


ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen